Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Mateusz Barczewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

mateusz.barczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 58

ORCID

0000-0003-1451-6430

ResearcherID

H-6333-2014

Google Scholar

M6bS_zIAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (93)

Rozdziały (6)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Wyniki (1)