Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mateusz Barczewski

PBN ID

2339007

ResearcherID

H-6333-2014

ORCID

0000-0003-1451-6430

Google Scholar

M6bS_zIAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (61)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS