Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka zarządzania jakością procesu obsługi klienta

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The methodology for the quality management of the customer service process

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie jakością
  • proces obsługi klienta
  • cykl życia klienta
  • punkty krytyczne procesu
  • ryzyko
EN
  • quality management
  • customer service process
  • customer life cycle
  • critical points of the process
  • risk
Liczba stron

266

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1642

Katalog on-line

to201580786

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Romuald Kolman

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

15.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Elżbieta Skrzypek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

10.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.03.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu