Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model oceny efektywności procesu produkcji

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

187

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1622

Katalog on-line

to201580739

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Tomasz Nowakowski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

15.10.2014

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Maria Nowicka-Skowron

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

02.09.2014

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.01.2014

Jednostka nadająca tytuł

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu