Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

paulina.golinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 14

ORCID

0000-0002-5821-3805

ResearcherID

M-6639-2014

Google Scholar

xdXQ2WgAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (24)

Rozdziały (22)

Książki (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)