Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ parametrów prądowych metody iskrowego spiekania plazmowego na właściwości materiałów kompozytowych Al-AI2O3 i AI-SiC

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

120

Signature of printed version

DrOIN 1546

On-line catalog

to201480413

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Waldemar Kaszuwara

Second review

Jarosław Jakubowicz

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.01.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: metalurgia proszków

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.