Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Risk management in the tactical aircraft operating system of the air force

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • lotnictwo taktyczne
  • system użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego
  • elementy systemów bezpieczeństwa
EN
  • risk management
  • tactical air force
  • tactical aircraft operating system
  • safety systems components
Abstract

PL Problematyka badawcza rozprawy dotyczy zarządzania ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych. W pierwszej części rozprawy zostaje omówiona problematyka badawcza oraz lotnictwo taktyczne jako uogólniony obszar analiz. W drugiej części z systemu lotnictwa taktycznego wydzielony zostaje system użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego jako zagregowana domena analiz. Domena analiz zadanie lotnicze staje się przedmiotem szczegółowych badań. Trzecia część dotyczy elementów systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w lotnictwie taktycznym. Czwarta część została poświęcona procesowi identyfikacji zagrożeń w domenie zadanie lotnicze systemu użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego Su-22M4. W arkuszu HIM zastosowano metodę „6M” rozpoznawania źródeł zagrożeń. W piątej części opracowano autorski model ryzyka przewidziany do zastosowań w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego. Zastosowanie modelu ryzyka zostaje przedstawione na przykładzie oceny ryzyka zagrożeń generowanych w domenie zadanie lotnicze systemu użytkowania samolotów Su-22M4.

EN The research conducted within the dissertation concern the hazards risk management processes in the tactical aircraft operating system of the air force. In the first part of the dissertation, the research issue is discussed and the tactical air force as a generalized area of interests is described. In the second part the tactical aircraft operating system, as a component system of the tactical air force system, is presented in an innovative form of an aggregated analysis domain. One of its component domains – namely the air task domain – constitutes the subject of further detailed research. Third part concerns the safety systems components that are functioning in the tactical air force. Within the fourth part the hazards identification process is carried out in the air task domain of the Su-22M4 tactical aircraft operating system. In the HIM spreadsheet new “6M” method of hazard sources recognition is implemented. In the fifth part an original risk model dedicated to use in the tactical aircraft operating system, was developed. The application of the original risk model is presented on the example of hazards risk assessment in the air task domain of the Su-22M4.

Number of pages

196

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2032

On-line catalog

to2020500386

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Leszek Cwojdziński

Place

Poznań, Polska

Date

14.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mariusz Zieja

Place

Warszawa, Polska

Date

20.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport, w specjalności: inżynieria bezpieczeństwa w transporcie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.