Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena stanu procesu wytwarzania z zastosowaniem podejścia zbiorów przybliżonych opartego na relacji dominacji

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

257

Signature of printed version

DrOIN 1521

On-line catalog

to201380270

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Józef Gawlik

Place

Kraków, Polska

Date

22.06.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Maciej Tabaszewski

Place

Poznań, Polska

Date

25.05.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.07.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: systemy eksperckie w sterowaniu produkcją

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.