Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Algorithmic aspects of modeling and evaluation of biomolecules

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

236

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1500

Katalog on-line

to201380288

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pierwsza recenzja

Krzysztof Giaro

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

20.04.2013

Język

polski

Druga recenzja

Wiesław Nowak

Miejsce

Toruń, Polska

Data

20.04.2013

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.05.2013

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: bioinformatyka