Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

marta.kasprzak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 28

ResearcherID

H-9242-2012

ORCID

0000-0002-9863-5412

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)