Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

marta.kasprzak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 28

ORCID

0000-0002-9863-5412

ResearcherID

H-9242-2012

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (1)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (7)

Promotorstwo prac dyplomowych (2)

Recenzje prac dyplomowych (30)