Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Effectiveness of Fault Passage Indicators During High-Resistance Earth Faults in Medium Voltage Grid

Language

polish

Keywords
PL
  • sygnalizator przepływu prądu zwarciowego
  • zwarcie doziemne
  • składowa zerowa napięcia
  • kryterium adaptacyjne
EN
  • fault passage indicator
  • earth fault
  • zero-sequence voltage
  • adaptation criterion
Abstract

PL Problematyką rozprawy jest skuteczność sygnalizatorów przepływu prądu zwarciowego podczas wysokooporowych zakłóceń doziemnych w sieci średniego napięcia. Na początku pracy przedstawione są ogólne informacje związane z budową i eksploatacją sieci średniego napięcia, ze szczególnym uwzględnieniem realiów krajowych. Dalej opisywane są zwarcia doziemne jako zjawiska fizyczne, prezentowane są opisywane w literaturze światowej kryteria i metody detekcji zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia. W piątym rozdziale rozprawy przedstawione są jej cele oraz tezy. Dalej skupiono się na przedstawieniu dwóch uproszczonych metod wyznaczania składowej zerowej napięcia w sieci średniego napięcia i kryteriów zeroroprądowych z funkcją adaptacji. Przedstawiono także analizę skuteczności kryterium admitancyjnego, które do określenia wartości składowej zerowej napięcia wykorzystuje metody uproszczone oraz wyniki badań symulacyjnych. Końcowa część rozprawy związana jest w całości z badaniami sieciowymi wybranych metod i kryteriów. Przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych w rzeczywistej sieci średniego napięcia.

EN The problem of the dissertation is the effectiveness of fault passage indicators during high-resistance earth faults in the medium voltage grid. At the beginning of the disseration, general information related to the construction and operation of medium voltage networks are presented, with particular emphasis on national realities. Further, earth faults are described as physical phenomena. Then criteria and methods for earth fault detection in the medium voltage network are described. The fifth chapter of the dissertation presents its aims and theses. Further focus was on presenting two simplified methods for determining the zero-sequence voltage in a medium voltage network and zero-current criteria with adaptation function. An analysis of the effectiveness of the admittance criterion is also presented, which uses simplified methods and the results of simulation tests to determine the zero voltage component. The final part of the dissertation is entirely related to network research of selected methods and criteria. The results of experiments carried out in the real medium voltage network are presented.

Number of pages

152

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electronics

Signature of printed version

DrOIN 2047

On-line catalog

to2020500431

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Habrych

Place

Wrocław, Polska

Date

27.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Sowa

Place

Gliwice, Polska

Date

25.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.01.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.