Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartosz Olejnik

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

bartosz.olejnik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 70

PBN ID

3936302

ResearcherID

N-1559-2014

ORCID

0000-0003-2496-7091

Google Scholar

c79mH2QAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS