Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Influence of Both Bitumen Properties and Hot Mix Asphalt Composition on Rheological Behavior of High Modulus Asphalt Concrete

Language

polish

Keywords
PL
  • moduł sztywności
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • trwałość zmęczeniowa
EN
  • stiffness modulus
  • hot mix asphalt
  • fatique life
Abstract

PL Przedmiotem prac badawczych podjętych w ramach rozprawy doktorskiej było opracowanie modeli analityczno-empirycznych do obliczania modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS). Opracowane modele pozwalają na obliczanie wartości modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiadających laboratoryjnemu oznaczeniu tych wielkości z wykorzystanie metody belki zginanej (4PBB), która jest najbardziej rozpowszechnioną metodą w Polsce i innych krajach Europy, a dla której takie modele nie były dotąd opracowane. Podstawowymi zmiennymi wykorzystywanymi w opracowanych modelach analityczno-empirycznych są moduł ścinania i kąt przesunięcia fazowego asfaltu oznaczane w reometrze dynamicznego ścinania (DSR). Dla modelu B wykonano analizę wrażliwości. W rozprawie podjęto też tematykę związaną z trwałością zmęczeniową.

EN The main aim of the PhD thesis was development of the analytical-empirical models which allow for the determination of the stiffness modulus and the phase angle for High Modulus Asphalt Concrete (HMAC). The developed models enables to calculate the stiffness modulus value and the phase angle value of hot mix asphalt, which are correspond to the laboratory values of these quantities determined by four point bending test (4PBB). This test is the most common test in Poland and in other European countries. Until now the predictive equations wasn’t developed for this test. The basic variables used in the developed analytical-empirical models are the shear modulus and the phase angle of bitumen, which are determined in Dynamic Shear Rheometer (DSR). For model B was performed a sensitivity analysis. The PhD thesis also undertakes another topics like the fatigue life of asphalt mixtures and asphalt pavements.

Number of pages

220

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2059

On-line catalog

to2020500444

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Mieczkowski

Place

Szczecin, Polska

Date

26.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dariusz Sybilski

Place

Warszawa, Polska

Date

03.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.02.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport, w specjalności: budownictwo drogowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.