Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ właściwości asfaltu i składu mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Influence of Both Bitumen Properties and Hot Mix Asphalt Composition on Rheological Behavior of High Modulus Asphalt Concrete

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • moduł sztywności
  • mieszanka mineralno-asfaltowa
  • trwałość zmęczeniowa
EN
  • stiffness modulus
  • hot mix asphalt
  • fatique life
Streszczenie

PL Przedmiotem prac badawczych podjętych w ramach rozprawy doktorskiej było opracowanie modeli analityczno-empirycznych do obliczania modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS). Opracowane modele pozwalają na obliczanie wartości modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiadających laboratoryjnemu oznaczeniu tych wielkości z wykorzystanie metody belki zginanej (4PBB), która jest najbardziej rozpowszechnioną metodą w Polsce i innych krajach Europy, a dla której takie modele nie były dotąd opracowane. Podstawowymi zmiennymi wykorzystywanymi w opracowanych modelach analityczno-empirycznych są moduł ścinania i kąt przesunięcia fazowego asfaltu oznaczane w reometrze dynamicznego ścinania (DSR). Dla modelu B wykonano analizę wrażliwości. W rozprawie podjęto też tematykę związaną z trwałością zmęczeniową.

EN The main aim of the PhD thesis was development of the analytical-empirical models which allow for the determination of the stiffness modulus and the phase angle for High Modulus Asphalt Concrete (HMAC). The developed models enables to calculate the stiffness modulus value and the phase angle value of hot mix asphalt, which are correspond to the laboratory values of these quantities determined by four point bending test (4PBB). This test is the most common test in Poland and in other European countries. Until now the predictive equations wasn’t developed for this test. The basic variables used in the developed analytical-empirical models are the shear modulus and the phase angle of bitumen, which are determined in Dynamic Shear Rheometer (DSR). For model B was performed a sensitivity analysis. The PhD thesis also undertakes another topics like the fatigue life of asphalt mixtures and asphalt pavements.

Liczba stron

220

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2059

Katalog on-line

to2020500444

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Mieczkowski

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

26.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dariusz Sybilski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.02.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport, w specjalności: budownictwo drogowe