Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Robert Studziński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

robert.studzinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 91

ResearcherID

H-9511-2014

ORCID

0000-0002-0906-8701

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=EvF2GlcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS