Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Indukcyjny przesył energii do systemu dostępu pojazdu samochodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Inductive energy transfer to the car vehicle access system

Language

polish

Keywords
PL
  • przesył energii
  • indukcja elektromagnetyczna
  • system dostępu
  • zasilanie bezprzewodowe
EN
  • power transmission
  • electromagnetic induction
  • access system
  • wireless power supply
Abstract

PL W pracy przedstawiono technologię bezprzewodowego przesyłu energii bazującej na indukcji elektromagnetycznej. Opisano dotychczasowe badania oraz zastosowanie w technice. Wykonano modele, symulacje oraz badania układów w topologiach dwucewkowych, trójcewkowych oraz czterocewkowych. Wyniki przedstawionych badań pozwoliły na zastosowanie jednej z topologii w zrealizowanym projekcie zasilania systemu dostępu do pojazdu samochodowego. Podsumowano zrealizowane prace oraz określono możliwości wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych w obrębie pojazdu. Opisano zagrożenia wynikające ze stosowania technologii bezprzewodowych oraz ich wpływ na organizmy żywe.

EN The paper presents the technology of wireless transmission of energy based on electromagnetic induction. Current research and technological application were described. Models, simulations and systems researches of topologies of two-coil, three-coil and four-coil were made. The results of the presented research allowed for the appliance of one of the topologies in the project to power the car access system. Summary of all works includes the possibilities of electromagnetic interference within the vehicle as well as potential dangers for living organisms that may come from the usage of wireless technologies.

Number of pages

168

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 2044

On-line catalog

to2020500406

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Chwastek

Place

Częstochowa, Polska

Date

08.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimierz Jakubiuk

Place

Gdańsk, Polska

Date

20.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.