Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Indukcyjny przesył energii do systemu dostępu pojazdu samochodowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Inductive energy transfer to the car vehicle access system

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przesył energii
  • indukcja elektromagnetyczna
  • system dostępu
  • zasilanie bezprzewodowe
EN
  • power transmission
  • electromagnetic induction
  • access system
  • wireless power supply
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono technologię bezprzewodowego przesyłu energii bazującej na indukcji elektromagnetycznej. Opisano dotychczasowe badania oraz zastosowanie w technice. Wykonano modele, symulacje oraz badania układów w topologiach dwucewkowych, trójcewkowych oraz czterocewkowych. Wyniki przedstawionych badań pozwoliły na zastosowanie jednej z topologii w zrealizowanym projekcie zasilania systemu dostępu do pojazdu samochodowego. Podsumowano zrealizowane prace oraz określono możliwości wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych w obrębie pojazdu. Opisano zagrożenia wynikające ze stosowania technologii bezprzewodowych oraz ich wpływ na organizmy żywe.

EN The paper presents the technology of wireless transmission of energy based on electromagnetic induction. Current research and technological application were described. Models, simulations and systems researches of topologies of two-coil, three-coil and four-coil were made. The results of the presented research allowed for the appliance of one of the topologies in the project to power the car access system. Summary of all works includes the possibilities of electromagnetic interference within the vehicle as well as potential dangers for living organisms that may come from the usage of wireless technologies.

Liczba stron

168

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2044

Katalog on-line

to2020500406

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Krzysztof Chwastek

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

08.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Kazimierz Jakubiuk

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

20.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika