Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Filipiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

michal.filipiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 89

ResearcherID

M-2199-2014

ORCID

0000-0002-0174-3274

Artykuły (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska