Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Strict-sense and Wide-sense Non-blocking W-S-W Switching Fabrics for Elastic Optical Networks

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Nieblokowalne w wąskim sensie i w szerokim sensie pola komutacyjne o strukturze W-S-W dla elastycznych sieci optycznych

Język

polski

Słowa kluczowe
EN
  • switching network
  • combinatorial properties
  • routing algorithm
  • wide-sense nonblocking conditions
PL
  • pole komutacyjne
  • własności kombinatoryczne
  • algorytm routingu
  • warunki nieblokowalności w szerokim sensie
Liczba stron

125

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2045

Katalog on-line

to2018998124

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jacek Rak

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

28.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Walkowiak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

19.02.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne