Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Strict-sense and Wide-sense Non-blocking W-S-W Switching Fabrics for Elastic Optical Networks

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Nieblokowalne w wąskim sensie i w szerokim sensie pola komutacyjne o strukturze W-S-W dla elastycznych sieci optycznych

Language

polish

Keywords
EN
  • switching network
  • combinatorial properties
  • routing algorithm
  • wide-sense nonblocking conditions
PL
  • pole komutacyjne
  • własności kombinatoryczne
  • algorytm routingu
  • warunki nieblokowalności w szerokim sensie
Abstract

EN In this thesis, the combinatorial properties of elastic optical switching fabrics are addressed. Two elastic optical switching fabrics are investigated in details, namely WSW1(r, n, k) and WSW2(q, p, r, n, k). For the first architecture, WSW1, strict-sense nonblocking and wide-sense nonblocking conditions are derived and proved. Five control algorithms based on functional decomposition of frequency slot units (FSUs) in interstage links are proposed. The results show that the algorithms reduce the required number of FSUs to up to almost 84% of the FSUs required in the strict-sense nonblocking switching fabrics. As for the second architecture, WSW2, wide-sense nonblocking conditions are also derived and proved. Five control algorithms are proposed. These algorithms are based also on functional decomposition, but this time switches of the second stage are decomposed instead of FSUs. These algorithms can reduce the number of required middle stage switches by almost 94% as compared to the number required under strict-sense conditions. These two architectures are also optimized in terms of numbers of required switching elements. Switching fabric architectures of different capacities are investigated using the full search. These architectures can be utilized as a center of an elastic optical switching node or as optical circuit switching in data center networks.

PL W niniejszej rozprawie dokonano analizy właściwości kombinatorycznych pól komutacyjnych dla elastycznych sieci optycznych. Rozważone zostały dwie architektury, które nazwano WSW1(r, n, k) oraz WSW2(q, p, r, n, k). Dla pierwszej architektury (WSW1) zostały wyprowadzone i udowodnione warunki nieblokowalności w wąskim i szerokim sensie. Zaproponowano pięć algorytmów sterowania takim polem, wykorzystują one funkcjonalną dekompozycję szczelin częstotliwościowych w łączach międzysekcyjnych. Rezultaty analizy pracy algorytmów pokazują, że wykorzystanie tych algorytmów może prowadzić do nawet 84 procentowej redukcji wykorzystania szczelin częstotliwościowych w stosunku do pól nieblokowalnych w wąskim sensie. Również dla architektury WSW2 analogiczne warunki zostały wyprowadzone i udowodnione. W tym przypadku również zaproponowano pięć algorytmów sterowania zestawianiem połączeń bazujących na funkcjonalnej dekompozycji, jednak w tym przypadku dekompozycji podlegały komutatory sekcji drugiej, a nie szczeliny częstotliwościowe. Zaproponowane algorytmy pozwalają o 94 procent zredukować liczbę wymaganych komutatorów w stosunku do pól nieblokowalnych w wąskim sensie. Obie architektury zostały przeanalizowane pod kątem optymalnej liczby elementów komutacyjnych. Pola o różnych pojemnościach zostały przeanalizowane metodą pełnego przeglądu. Przedstawione architektury mogą być wykorzystane w węzłach dla optycznych sieci elastycznych oraz centrach danych.

Number of pages

125

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 2045

On-line catalog

to2018998124

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jacek Rak

Place

Gdańsk, Polska

Date

28.02.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

19.02.2019

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.05.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk-inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.