Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Michalski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

marek.michalski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 06

PBN ID

2321472

ResearcherID

H-4003-2014

ORCID

0000-0002-6951-7222

Google Scholar

vt0zb08AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS