Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Surface layer of Inconel 718 after laser assisted turning

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • toczenie
  • laserowe wsomaganie toczenia
  • warstwa wierzchnia
  • Inconel 718
EN
  • turning
  • laser assisted turning
  • surface
  • Inconel 718
Streszczenie

PL W pracy przeprowadzono badania doświadczalne. Dla materiału stopu Inconel 718 po różnych obórkach cieplnych, zastosowano w procesie zmienne parametry nagrzewania oraz skrawania. Przeanalizowano wpływ strategii nagrzewania i trybu wspomagania na stan TWW. Przeanalizowano wskaźniki ilościowe i jakościowe parametrów fizyko-chemicznych warstwy wierzchniej i struktury geometrycznej powierzchni. Opisano efekt zastosowania mechanizmów cieplnego zmiękczenia warstwy wierzchniej jak i mechanizmu przetopienia wskazując możliwości zastosowania każdego z tych mechanizmów do obróbki wspomaganej w trybie sekwencyjnym lub ciągłym.

Liczba stron

103

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2037

Katalog on-line

to2020500395

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Burek

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

10.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Norbert Radek

Miejsce

Kielce, Polska

Data

10.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna