Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Surface layer of Inconel 718 after laser assisted turning

Language

polish

Keywords
PL
  • toczenie
  • laserowe wsomaganie toczenia
  • warstwa wierzchnia
  • Inconel 718
EN
  • turning
  • laser assisted turning
  • surface
  • Inconel 718
Abstract

PL W pracy przeprowadzono badania doświadczalne. Dla materiału stopu Inconel 718 po różnych obórkach cieplnych, zastosowano w procesie zmienne parametry nagrzewania oraz skrawania. Przeanalizowano wpływ strategii nagrzewania i trybu wspomagania na stan TWW. Przeanalizowano wskaźniki ilościowe i jakościowe parametrów fizyko-chemicznych warstwy wierzchniej i struktury geometrycznej powierzchni. Opisano efekt zastosowania mechanizmów cieplnego zmiękczenia warstwy wierzchniej jak i mechanizmu przetopienia wskazując możliwości zastosowania każdego z tych mechanizmów do obróbki wspomaganej w trybie sekwencyjnym lub ciągłym.

Number of pages

103

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2037

On-line catalog

to2020500395

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Burek

Place

Rzeszów, Polska

Date

10.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Norbert Radek

Place

Kielce, Polska

Date

10.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.05.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.