Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Supporting Non-functional Requirements Elicitation with Templates

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Wspomaganie pozyskiwania wymagań pozafunkcjonalnych z wykorzystaniem szablonów wymagań

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • requirements engineering
  • nonfunctional requirements
  • requirements elicitation
  • templates
  • empirical study
PL
  • inżynieria wymagań
  • wymagania pozafunkcjonalne
  • pozyskiwanie wymagań
  • szablony
  • badania empiryczne
Liczba stron

154

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2046

Katalog on-line

to2018998142

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jane Cleland-Huang

Miejsce

Notre Dame, Stany Zjednoczone

Data

19.04.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Lech Madeyski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

22.01.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja