Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Supporting Non-functional Requirements Elicitation with Templates

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Wspomaganie pozyskiwania wymagań pozafunkcjonalnych z wykorzystaniem szablonów wymagań

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • requirements engineering
  • nonfunctional requirements
  • requirements elicitation
  • templates
  • empirical study
PL
  • inżynieria wymagań
  • wymagania pozafunkcjonalne
  • pozyskiwanie wymagań
  • szablony
  • badania empiryczne
Streszczenie

EN Non-functional requirements (NFRs) concern performance, security, availability, etc. Unfortunately, they are frequently neglected, which is an important risk factor in software projects. Frequently, improper management of NFRs is one of the root causes of project failures. One of the approaches to support elicitation of NFRs is using a catalog of templates. However, practitioners are afraid of this approach as its benefits and costs are unknown. Thus, in the thesis, we conducted empirical studies. From the results it follows that NFRs are important even in agile projects. NFR elicitation is a difficult task, especially for inexperienced elicitors. In this context, a catalog of NFR templates can be really useful. Creating such a catalog according to the evolutionary paradigm seems very practical. However, only mature catalog can bring full benefits, i.e., high coverage of requirements by the templates, and little maintenance effort. It seems that about 40 projects are needed to make a catalog of NFR templates mature. Moreover, when working on new releases of a software product, it could be beneficial to take into consideration user feedback left in online app stores.

PL Wymagania pozafunkcjonalne (w skrócie NFRy) dot. wydajności, bezpieczeństwa, dostępności etc. Są one często lekceważone, co jest istotnym czynnikiem ryzyka. Złe zarządzanie NFRami nieraz było jedną z głównych przyczyn niepowodzeń projektów informatycznych. Katalog szablonów NFRów wspiera pozyskiwanie NFRów. Jednak praktycy obawiają się go używać. Korzyści i koszty związane z używaniem szablonów są im nieznane. Z wyników badań opisanych w pracy można wnioskować, że specyfikowanie NFRów w projektach informatycznych jest istotne, nawet w zwinnych podejściach. Niestety, pozyskiwanie NFRów jest trudne, zwłaszcza dla niedoświadczonych osób i wtedy katalog szablonów NFRów okazuje się szczególnie użyteczny. Wspomaganie pozyskiwania NFRów szablonami pozytywnie wpływa na jakość, kompletność i stabilność wymagań. Tworzenie takiego katalogu ewolucyjnie zdaje się praktyczne. Jednak pełne korzyści (dużą część NFRów wywiedzionych z szablonów i niewielkie koszty utrzymania) daje tylko dojrzały katalog, a do tego niezbędnych jest ok. 40 projektów. Nadto, przy pozyskiwaniu NFRów warto korzystać z opinii użytkowników sklepów z aplikacjami.

Liczba stron

154

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2046

Katalog on-line

to2018998142

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jane Cleland-Huang

Miejsce

Notre Dame, Stany Zjednoczone

Data

19.04.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Lech Madeyski

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

22.01.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja