Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ prekursorów i metod otrzymywania na właściwości fizykochemiczne i użytkowe MgO

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Influence of Precursors and Methods of Obtaining on Physico-Chemical and Usable Properties

Język

polski

Liczba stron

272

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1483

Katalog on-line

to201380146

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Urszula Narkiewicz

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

19.11.2012

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Grzegorz Schroeder

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.11.2012

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.12.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia chemiczna nieorganiczna