Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System analizy i weryfikacji procesu tworzenia modeli geometrycznych dla symulacji komputerowej i CAD

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL W pracy przedstawiono przyczyny powstawania błędów podczas zapisu konstrukcji i wymiany informacji pomiędzy systemami CAD/CAE oraz metody ich eliminacji. Skupiono się na problemach zapisu wynikających ze stosowanej metody, przyjętej tolerancji oraz różnic w odwzorowaniu kształtu. Wskazano efektywny sposób eliminacji tych błędów na przykładzie komercyjnych systemów CAD/CAE. Przedstawiono system analizy i weryfikacji modeli geometrycznych dla symulacji komputerowej i CAD.

Number of pages

141

Signature of printed version

DrOIN 1480

On-line catalog

to201380149

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Marek Morzyński

Place

Poznań, Polska

Date

03.10.2012

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Eugeniusz Rusiński

Place

Wrocław, Polska

Date

28.09.2012

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.12.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: komputerowe wspomaganie projektowania

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.