Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badawcza identyfikacja właściwości systemu spalania z bezpośrednim wtryskiem paliwa i zapłonem iskrowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

149

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1457

Katalog on-line

to201280100

Pierwsza recenzja

Jerzy Merkisz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.10.2012

Język

polski

Druga recenzja

Maciej Sobieszczański

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Data

22.10.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.11.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe