Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Uproszczone algorytmy dekodowania sygnałów z modulacją z turbokodowaniem kratowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

158

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1450

Katalog on-line

to201280103

Pierwsza recenzja

Andrzej Dąbrowski

Data

09.05.2012

Język

polski

Druga recenzja

Paweł Szulakiewicz

Data

11.05.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.10.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja