Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Sybis

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

michal.sybis@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 17

ORCID

0000-0002-7149-2386

ResearcherID

M-9058-2014

Google Scholar

ntJiIKsAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (20)

Rozdziały (13)

Książki (1)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (10)

Recenzje prac dyplomowych (21)