Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja rurowych gruntowych wymienników ciepła (RGWC) w układach wentylacji budynków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Optimization of Earth-to-Air Pipe-Type Heat Exchangers (EAHEs) Applied in Building Ventilation Systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

163

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1443

Katalog on-line

to201280090

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.09.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja