Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Szymański

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

michal.szymanski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 25

ORCID

0000-0001-6348-6659

ResearcherID

L-9677-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (15)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (60)