Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Szymański

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

michal.szymanski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 25

PBN ID

2313653

ResearcherID

L-9677-2014

ORCID

0000-0001-6348-6659

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS