Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ciecze jonowe z anionem azolanowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

143

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1428

Katalog on-line

to201280031

Pierwsza recenzja

Urszula Domańska-Żelazna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

28.03.2012

Język

polski

Druga recenzja

Jan Zawadiak

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

15.03.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.05.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: technologia organiczna