Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

VHDL-AMS Language in Synthesis of Gyrator-Capacitor Filters

Authors

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

english

Number of pages

150

Signature of printed version

DrOIN 1417

On-line catalog

to201280049

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Piotr Formanowicz

Place

Poznań, Polska

Date

23.03.2012

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Stanisław Szczepański

Place

Gdańsk, Polska

Date

30.03.2012

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.06.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: CAD-komputerowo wspomagane projektowanie