Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Denitryfikacja ścieków biologicznie oczyszczonych w złożach filtrów pospiesznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Denitrification of Biologically Treated Wastewater in Rapid Filter Beds

Język

polski

Liczba stron

217

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1415

Katalog on-line

to201280046

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.06.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: technologia wody i ścieków