Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Rozmyty model wspomagania zarządzania wybranymi usługami na polskim rynku internetowym

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

147

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1413

Katalog on-line

to201280048

Pierwsza recenzja

Witold Chmielarz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

26.05.2012

Język

polski

Druga recenzja

Leszek Pacholski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.06.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.06.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie wiedzą