Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ poziomu informatyzacji na efektywność procesów produkcyjnych w wielkopolskich odlewniach żeliwa

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

146

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1438

Katalog on-line

to201280037

Pierwsza recenzja

Adam W. Bydalek

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

08.02.2012

Język

polski

Druga recenzja

Tadeusz Zaborowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.01.2012

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.05.2012

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn