Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo–tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Prediction and compensation of thermal deformation of the ball screw transmission in machine tools

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • obrabiarki CNC
  • odkształcenia termiczne
  • śruby toczne
EN
  • machine tools
  • thermal deformations
  • ballscrew
Liczba stron

149

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Mirosław Pajor

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

04.02.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Janusz Śliwka

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

19.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska przed obroną

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.03.2020