Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo–tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Prediction and Compensation of Thermal Deformation of the Ball Screw Transmission in Machine Tools

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • obrabiarki CNC
  • odkształcenia termiczne
  • śruby toczne
EN
  • machine tools
  • thermal deformations
  • ballscrew
Streszczenie

PL Praca dotyczy zagadnień związanych z odkształceniami termicznymi przekładni śrubowo-tocznych w napędach posuwowych obrabiarek sterowanych numerycznie. Zaprezentowano w niej wpływ odkształceń termicznych śrub tocznych na błędy pozycjonowania. Przedstawiono nową metodę predykcji oraz kompensacji odkształceń termicznych śruby tocznej wywołanych pracą. Opracowaną metodę poddano procesowi walidacji potwierdzając jej dużą skuteczność. Ponadto, zweryfikowano eksperymentalnie przydatność metody w dłuższym czasie eksploatacji w warunkach przemysłowych. Przedstawiono możliwości implementacji w komercyjnych sterownikach obrabiarek sterowanych numerycznie. Efektem pracy jest nowa autorska metoda umożliwiająca bezczujnikową kompensację odkształceń termicznych przekładni śrubowo-tocznych, na którą Autor uzyskał w 2019 roku patent nr 232350 na wynalazek pt. "Sposób kompensacji odksztacłeń termicznych przekładni śrubowo-tocznej".

EN This thesis concerns issues related to thermal deformations of ball screws in the feed drives of numerically controlled machine tools. It presents the impact of thermal deformation of screw shafts on positioning errors, as well as possible avoidance and minimization of this adverse phenomenon. The new method of prediction and compensation of thermal deformations of the ball screw under operation is presented. The developed method was validated, confirming its high effectivness. In addition, the applicability of the developed methods for longer use in industrial conditions was experimentally verified. The implementation of the method in CNC machine controllers was also presented. The outcome of this research is the novel method that enables sensorless compensation of thge thermal deformations of ball screws. This was the subject of patent No. 232350 entitled "Method of compensation of thermal deformations of the ball screw transmission", which author was granted in 2019.

Liczba stron

149

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2062

Katalog on-line

to2020500433

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Mirosław Pajor

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

04.02.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Janusz Śliwka

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

19.12.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.03.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna