Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo–tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Prediction and Compensation of Thermal Deformation of the Ball Screw Transmission in Machine Tools

Language

polish

Keywords
PL
  • obrabiarki CNC
  • odkształcenia termiczne
  • śruby toczne
EN
  • machine tools
  • thermal deformations
  • ballscrew
Abstract

PL Praca dotyczy zagadnień związanych z odkształceniami termicznymi przekładni śrubowo-tocznych w napędach posuwowych obrabiarek sterowanych numerycznie. Zaprezentowano w niej wpływ odkształceń termicznych śrub tocznych na błędy pozycjonowania. Przedstawiono nową metodę predykcji oraz kompensacji odkształceń termicznych śruby tocznej wywołanych pracą. Opracowaną metodę poddano procesowi walidacji potwierdzając jej dużą skuteczność. Ponadto, zweryfikowano eksperymentalnie przydatność metody w dłuższym czasie eksploatacji w warunkach przemysłowych. Przedstawiono możliwości implementacji w komercyjnych sterownikach obrabiarek sterowanych numerycznie. Efektem pracy jest nowa autorska metoda umożliwiająca bezczujnikową kompensację odkształceń termicznych przekładni śrubowo-tocznych, na którą Autor uzyskał w 2019 roku patent nr 232350 na wynalazek pt. "Sposób kompensacji odksztacłeń termicznych przekładni śrubowo-tocznej".

EN This thesis concerns issues related to thermal deformations of ball screws in the feed drives of numerically controlled machine tools. It presents the impact of thermal deformation of screw shafts on positioning errors, as well as possible avoidance and minimization of this adverse phenomenon. The new method of prediction and compensation of thermal deformations of the ball screw under operation is presented. The developed method was validated, confirming its high effectivness. In addition, the applicability of the developed methods for longer use in industrial conditions was experimentally verified. The implementation of the method in CNC machine controllers was also presented. The outcome of this research is the novel method that enables sensorless compensation of thge thermal deformations of ball screws. This was the subject of patent No. 232350 entitled "Method of compensation of thermal deformations of the ball screw transmission", which author was granted in 2019.

Number of pages

149

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2062

On-line catalog

to2020500433

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mirosław Pajor

Place

Szczecin, Polska

Date

04.02.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz Śliwka

Place

Gliwice, Polska

Date

19.12.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.03.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.