Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Materiały kompozytowe polimer/krzemionka utwardzane światłem

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

214

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1393

Katalog on-line

to201258965

Pierwsza recenzja

Barbara Gawdzik

Miejsce

Lublin, Polska

Data

29.08.2011

Język

polski

Druga recenzja

Teofil Jesionowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.09.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.10.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: chemia i technologia polimerów