Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

GRASShopPER – wydajna metoda asemblacji de novo wykorzystująca strategię Overlap-Layout-Consensus

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN GRASShopPER – the new efficient approach to de novo genome assembly using Overlap-Layout-Consensus strategy

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • asemblacja
  • sekwencjonowanie
  • bioinformatyka
  • heurystyka
EN
  • assembly
  • sequencing
  • bioinformatics
  • heuristic
Liczba stron

158

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1969

Katalog on-line

to2018998335

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Norbert Dojer

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Franciszek Seredyński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.01.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: bioinformatyka