Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Biodegradacja oksyetylenowanych alkoholi przez bakterie szczepu Pseudomonas fluorescens

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

230

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1373

Katalog on-line

to201258943

Pierwsza recenzja

Krystyna Mędrzycka

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

16.09.2011

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Siepak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.08.2011

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.11.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w specjalności: chemia środowiska