Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

dobrochna.ginter-kramarczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 96

ORCID

0000-0001-6588-4546

ResearcherID

M-2588-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (103)

Rozdziały (26)

Rozprawa doktorska