Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Urbanistyczne i architektoniczne determinanty jakości życia ludzi niepełnosprawnych i starszych na przykładzie współczesnego Poznania

Authors

[ 1 ] Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (KAR), Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

138

Signature of printed version

DrOIN 1368

On-line catalog

to201258945

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Elżbieta Niezabitowska

Second review

Hanka Zaniewska

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.10.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.