Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza modelowania i sterowania silników z magnesami trwałymi

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Modelling and Control Problems of Permanent Magnet Motor

Język

polski

Liczba stron

94

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1363

Katalog on-line

to201258950

Pierwsza recenzja

Andrzej Bartoszewicz

Miejsce

Łódź, Polska

Data

31.08.2011

Język

polski

Druga recenzja

Krzysztof Kozłowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

22.08.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.10.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: automatyka napędu elektrycznego