Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jakub Bernat

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

jakub.bernat@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 51

ORCID

0000-0001-8890-7157

ResearcherID

M-1569-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (24)

Rozdziały (5)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (56)

Recenzje prac dyplomowych (31)