Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ eksploatacyjnych zmian struktury geometrycznej powierzchni elementów łożysk tocznych na ich powierzchniową trwałość zmęczeniową

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Impact of Exploitative Changes in Geometrical Structure of Surface of Roller Bearing Elements on Their Rolling Contact Fatigue Life.

Język

polski

Liczba stron

161

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1352

Katalog on-line

to201158819

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Michał Styp-Rekowski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

05.06.2011

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Wiesław Zwierzycki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

10.06.2011

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.07.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria powierzchni