Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Organizacja sieci recyklingu maszyn rolniczych w Polsce

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

156

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1353

Katalog on-line

to201158818

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Zbigniew Kłos

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.05.2011

Język

polski

Druga recenzja

Wiesław Piekarski

Miejsce

Lublin, Polska

Data

22.05.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.07.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: ekologia maszyn