Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Organizacja sieci recyklingu maszyn rolniczych w Polsce

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

156

Signature of printed version

DrOIN 1353

On-line catalog

to201158818

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Zbigniew Kłos

Place

Poznań, Polska

Date

11.05.2011

Language

polish

Second review

Wiesław Piekarski

Place

Lublin, Polska

Date

22.05.2011

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.07.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: ekologia maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.