Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model transformacji organizacji informatycznej

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

146

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1351

Katalog on-line

to201158820

Pierwsza recenzja

Leszek Pacholski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

31.05.2011

Język

polski

Druga recenzja

Edward Szczerbski

Data

18.05.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.06.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie