Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania właściwości termodynamicznych gazów specjalnych i procesu ich spalania w wysokosprawnych procesach cieplnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

122

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1350

Katalog on-line

to201158821

Pierwsza recenzja

Ewa Stachowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

25.05.2011

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Teodorczyk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.06.2011

Język

polski

Trzecia recenzja

Krzysztof Wisłocki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.06.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.07.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn