Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie algorytmów genetycznych do wyznaczania optymalnego położenia źródeł przy rozwiązywaniu wybranych problemów mechaniki stosowanej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

123

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1346

Katalog on-line

to201158825

Pierwsza recenzja

Jan A. Kołodziej

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.05.2011

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Radowicz

Miejsce

Kielce, Polska

Data

21.04.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.06.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: metody komputerowe w mechanice