Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of the preventive activities planning of underground machines maintenance

Language

polish

Keywords
PL
  • metodyka
  • planowanie
  • utrzymanie ruchu
  • maszyny dołowe
  • analiza niezawodności
EN
  • methodology
  • planning
  • maintenance
  • underground machines
  • reliability analysis
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest opracowanie metodyki planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych. W pracy przedstawiono wprowadzenie do problematyki utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy parku maszynowego w oddziałach górniczych. W pracy przedstawiono analizę badań niezawodności układów i podzespołów wozów odstawczych oraz analizę badań poziomu niezawodności układów i podzespołów wozów odstawczych na podstawie diagramów Pareto-Lorenza w kierunku planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych. Omówiono proponowaną metodykę oraz podano opis badań. Przedstawiono wnioski i określono kierunki dalszych badań.

EN The subject of the dissertation is the development of a methodology for planning preventive activities for underground machines maintenance. The first part presents an introduction to the problem of maintenance in production plants with particular emphasis on the specificity of the work of the machines park in mining industry and the justification of dissertation subject selection. The dissertation contains the analysis of reliability tests of haul truck systems and components, as well as analysis of the tests results on the reliability level of haul truck systems and elements based on Pareto diagrams, focused on the preventive activities planning for underground machines maintenance. The methodology and description of the research are presented. The dissertation presents the achieved results and the directions for further research.

Number of pages

174

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1977

On-line catalog

to2018998326

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Kuryło

Place

Zielona Góra, Polska

Date

07.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ryszard Rohatyński

Place

Wrocław, Polska

Date

11.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna