Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology of the preventive activities planning of underground machines maintenance

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • metodyka
  • planowanie
  • utrzymanie ruchu
  • maszyny dołowe
  • analiza niezawodności
EN
  • methodology
  • planning
  • maintenance
  • underground machines
  • reliability analysis
Liczba stron

174

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1977

Katalog on-line

to2018998326

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Kuryło

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

07.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ryszard Rohatyński

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

11.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna