Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

New Transmission and Reception Techniques of the Generalized Multicarrier Signals

Authors

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

PL Nowe techniki transmisji i odbioru sygnałów z uogólnioną modulacją wielotonową

Language

english

Number of pages

168

Signature of printed version

DrOIN 1343

On-line catalog

to20125724

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Piotr Gajewski

Place

Warszawa, Polska

Date

11.04.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Paweł Szulakiewicz

Date

09.05.2011

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.06.2011

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: radiokomunikacja