Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie metod bezsiatkowych do rozwiązywania zagadnień skręcania prętów wykonanych z materiałów funkcjonalno-gradientowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

114

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1327

Katalog on-line

to201158720

Pierwsza recenzja

Krzysztof Grysa

Miejsce

Kielce, Polska

Data

31.03.2011

Język

polski

Druga recenzja

Jan A. Kołodziej

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.03.2011

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.05.2011

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: mechanika komputerowa, teoria sprężystości