Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agnieszka Fraska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

agnieszka.fraska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 77

ResearcherID

H-4154-2014

ORCID

0000-0002-2965-2745

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska