Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agnieszka Fraska

Artykuły  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

agnieszka.fraska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 77

ORCID

0000-0002-2965-2745

ResearcherID

H-4154-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (3)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (19)