Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych technikami przyrostowymi

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluation of selected parameters of surface topography of metal materials obtained by additive techniques

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • topografia powierzchni
  • techniki przyrostowe
  • druk 3D w metalu
  • stal do pracy na gorąco
  • selektywne spiekanie laserowe
EN
  • Additive Manufacturing
  • surface topography
  • 3D print in metal
  • hot working tool steel (1.2709)
  • Selective Laser Sintering
Liczba stron

188

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1975

Katalog on-line

to2018998339

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Grzegorz Budzik

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

27.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Grzegorz Królczyk

Miejsce

Opole, Polska

Data

09.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.04.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia maszyn