Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ocena wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych technikami przyrostowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of selected parameters of surface topography of metal materials obtained by additive techniques

Language

polish

Keywords
PL
  • topografia powierzchni
  • techniki przyrostowe
  • druk 3D w metalu
  • stal do pracy na gorąco
  • selektywne spiekanie laserowe
EN
  • Additive Manufacturing
  • surface topography
  • 3D print in metal
  • hot working tool steel (1.2709)
  • Selective Laser Sintering
Abstract

PL W niniejszej pracy doktorskiej przedstawiono rezultaty identyfikacji, porównania i oceny wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych technikami przyrostowymi z parametrami tych samych materiałów wytworzonych techniką metalurgiczną. Osiągnięte wyniki badań potwierdzają słuszność tezy pierwszej mówiącej, że parametry topografii powierzchni po procesie toczenia materiałów metalowych wytworzonych technikami przyrostowymi, są porównywalne z parametrami topografii powierzchni materiałów uzyskanych w tradycyjnych technikach wytwarzania. Potwierdzenie znalazła także teza druga zakładająca, że podczas obróbki hybrydowej (techniki przyrostowe + toczenie) w przedziale określonych technologicznych parametrów skrawania istnieje możliwość sterowania wybranymi parametrami topografii powierzchni.

EN This doctor’s thesis presents the results of identification, comparison and assessment of the selected parameters of surface topography of metal materials obtained by the incremental techniques to the parameters of the same materials made by the metallurgical technique. All aspects of two surfaces matching are three-dimensional phenomena and, therefore, the description of them cannot be limited to the profile analysis. The obtained investigation results prove the correctness of the first thesis stating that the parameters of the surface topography after the process of turning metal materials made by the incremental techniques are comparable to those of the material obtained in the traditional manufacturing techniques. The other thesis, stating that, in hybrid processing (incremental techniques + turning), there is a possibility of controlling selected surface topography parameters in the range of predetermined technological parameters of machining.

Number of pages

188

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1975

On-line catalog

to2018998339

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Budzik

Place

Rzeszów, Polska

Date

27.02.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Grzegorz Królczyk

Place

Opole, Polska

Date

09.03.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

11.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.