Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Natalia Makuch-Dziarska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

natalia.makuch@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 72

ORCID

0000-0002-5966-9863

ResearcherID

H-4239-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (52)

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (46)

Recenzje prac dyplomowych (20)