Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Natalia Makuch-Dziarska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

natalia.makuch@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 72

PBN ID

3922098

ResearcherID

H-4239-2014

ORCID

0000-0002-5966-9863

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (45)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS